23/2/17

πολύτεκνες οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα εκτός ΚΕΑ!

Εξοχότατε κ.Πρωθυπουργέ,

είναι γνωστό ότι  με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1, 2 και 5 του Συντάγματος ορίζονται:
1. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους
2. Πολύτεκνες οικογένειεςέχουν  δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος
5. Ο Σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
Βέβαια τα παραπάνω στην εποχή των μνημονίων που ζούμε έχουν ξεχασθεί  με αποτέλεσμα τα αρνητικά σε όλους αποτελέσματα της μείωσης των γεννήσεων, του έντονου Δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας στο οποίο αν δεν αφοσιωθείτε  δύσκολο να ανακάμψει με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της!!
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε  υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης για το έτος 2017.
  σε αυτή   οι πολύτεκνες οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα , απορρίπτονται από το πρόγραμμα του ΚΕΑ, λόγω εισοδήματος. Διότι στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, προσμετρά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων & το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων& Πολύτεκνων Οικογενειών, ως εισόδημα.
Γνωρίζουμε όμως  τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου ΙΑ2 ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΕΚΝΩΝ, όπου αναφέρεται ότι: «Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προσμετράτε στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου»  καιτις διατάξεις ν. 4254/2014 που ορίζεται ότι το από 1/1/2013 ¨ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ¨, δεν προσμετράτε στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από  το φόρο εισοδήματος. Για το ΚΕΑ δεν έχει υπάρξει ακόμη η ειδική αυτή πρόβλεψη.
Επειδή κατά κύριο λόγο οι πολύτεκνες οικογένειες αισθάνθηκαν για τα καλά τη φτώχεια και την εξαθλίωση επί των ημερών των μνημονίων, πρέπει  να επέμβετε, να τροποποιήσετε το  ΦΕΚ Β 128/24-1-2017 και την εξαίρεση του Ενιαίου Επιδόματος Τέκνων & του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων& Πολυτέκνων, από τα εισοδηματικά κριτήρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζουν οι παραπάνω νόμοι.
ευχαριστώ πολύ
Γκουντελάκης Παν.
Μέλος Δ.Σ συλλ.πολυτ.Λάρισας & Περιχώρων
Κοιν:
1. Αναπληρώτρια Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: