19/3/17

Ο πολίτης θα πληρώσει 4,6 φορές περισσότερο φόρο σε σύγκριση με το βουλευτή, για το ίδιο εισόδημα